Menu Close

กิจกรรม Happy Workplace

กิจกรรม Happy Workplace โดยกรมส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม 
 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟรีสอร์ท
ภายใต้โครงการพัฒนาและบริหารธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยดิจิทัล

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอขอบคุณ อาจารย์ ภรัญโรจน์ สุริยะไชยวัชร และทีมงาน  ที่มาให้ความรู้ เพิ่มพูนพลังงานชีวิตกับบุคลากรของเรา พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทำงานให้มีความสุขกับการทำงาน  พร้อมนำพาองค์กรเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

กิจกรรม Happy Workplace โดยกรมส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม 
 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟรีสอร์ท
ภายใต้โครงการพัฒนาและบริหารธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยดิจิทัล
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอขอบคุณ อาจารย์ ภรัญโรจน์ สุริยะไชยวัชร และทีมงาน  ที่มาให้ความรู้ เพิ่มพูนพลังงานชีวิตกับบุคลากรของเรา พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทำงานให้มีความสุขกับการทำงาน  พร้อมนำพาองค์กรเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!