Menu Close

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด

      ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนก้าวมาเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยี  ด้านพลังงานของประเทศไทย ด้วยความรู้  และ ความสามารถที่สั่งสมมา บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม ได้จัดตั้ง ทีมวิจัย และ พัฒนา (R&D Team) และ ขยายสายการผลิต สำหรับการพัฒนา และ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำ  (Hydrogen Gas Generator)  เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน  จากอากาศ (Nitrogen Gas Generator) เครื่องผลิตแก๊สออกซิเจน (Oxygen Gas Generator) ชุดควบคุมสภาพอากาศที่ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (Climate Controller)
 

“เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ”

      เราเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องผลิตแก๊ซไฮโดรเจน  จากน้ำ ด้วยเทคโนโลยี Hydro Oxygen (HHO) เป็นที่รู้จักกันในนาม แก๊สวอเตอร์เฟลม รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนและเครื่องผลิตแก๊สออกซิเจน ด้วยเทคโนโลยี  Pressure Swing  Adsorption (PSA) ที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้น โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “ Infinity ”
 

“จากเทคโนโลยีสู่การเกษตร”

      นอกจากเราจะผลิตเครื่องผลิตแก๊สเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแล้ว เรายังพัฒนาเครื่องควบคุมสภาพอากาศสำหรับงานเกษตรกรรมการเลี้ยงไก่,หมู และปศุสัตว์ต่างๆ ในนาม Temp Climate Controller ซึ่งถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีขึ้น สามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง มีระบบจัดการข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงได้ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นเวลากว่า 20ปี บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าของคนไทย ให้มีคุณภาพเทียบเท่าต่างชาติ ในราคาย่อมเยา
 

สินค้าและบริการ

 

 

ชุดควบคุมสภาพอากาศที่ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

Climate Controller

 
     ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น

 

 

 

 

 

เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำ 

Hydrogen Gas Generator 

 
     เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจน สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยยีอิเล็กโตรไลซิส ในการแยกน้ำ เป็นก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่งผลให้มีความปลอดภัย
 
 

 

 

 

 

 

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนจากอากาศ 

Nitrogen Gas Generator 

 
     ด้วยเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) ที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้น โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
 

 

ชุดควบคุมสภาพอากาศ

ที่ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

Climate Controller

 ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น

 

 

เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำ 

Hydrogen Gas Generator 

 
เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจน สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยยีอิเล็กโตรไลซิส ในการแยกน้ำ เป็นก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่งผลให้มีความปลอดภัย
 
 

 

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน

จากอากาศ 

Nitrogen Gas Generator 

 
ด้วยเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) ที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้น โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

นโยบายบริษัท

 

” มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม  บริการด้วยคุณภาพ  ส่งมอบตรงเวลา
พัฒนาระบบและบุคลากร  ครอบคลุมการดูแลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง “
 

.

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!