Menu Close
siam water flame

ชุดควบคุมสภาพอากาศที่ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

Climate Controller

 ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำ 

Hydrogen Gas Generator 

เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจน สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยยีอิเล็กโตรไลซิส ในการแยกน้ำ เป็นก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่งผลให้มีความปลอดภัยกว่าการใช้แก๊ส LPG หรือแก๊สอะเซทิลีน ซึ่งมีโอกาศเกิดอุบัติเหตุได้ ใช้ในงานให้ความร้อน โดยเปลวไฟที่ได้จากเครื่อง มีอุณหภูมิสูงถึง 3000 °C เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ ทอง เงิน รวมไปถึงอุตสาหกรรมเหล็กยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทันตกรรม กลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆอีกมากมาย
 
 

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนจากอากาศ 

Nitrogen Gas Generator 

ด้วยเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) ที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้น โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่นบรรจุภัณฑ์และการถนอมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และยา, โรงงานเคมี และอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะการกำจัดมอดในข้าว 
มีความปลอดภัย มากกว่าการใช้แก๊สไนโตรเจนแบบถัง ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ต้องกักตุนแก๊สเพื่อใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้า ป้องกันการเกิด ปฏิกริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย และเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหาร

KAFUTER ADHESIVE SOLUTION

ผลิตภัณฑ์กาวมากมาย ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มงานอุตสาหกรรมใช้หรับงานสวมประเภท ท่อเกลียวหรือสกรูทุกรูปแบบ กาวจะช่วยเติมช่องว่างในเกลียว เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือน รวมไปถึงกลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับป้องกัน,เคลือบชิ้นงาน หรือยึดตรึงชิ้นงาน เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจาก ความชื้น ความร้อน แมลง หรือการสั่นสะเทือนที่อาจทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้ 
 
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กาวสำหรับใช้ปิดผนึกแทนการปะเก็น สามารถใช้ได้กับ รถยนต์ เครื่องจักร ในส่วนของของ ห้องวาล์ว และ ฝาครอบวาล์ว สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง,แรงยึดสูง,ไม่หดตัว และกาวสำหรับยึดติดกระจกและโลหะโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) และอีกมากมาย.

MASTER PORTABLE HEATERS

สามารถใช้ได้กับก๊าซ LPG หรือก๊าซธรรมชาติ (รวมชุดแปลง) พัดลมแบบแรงเหวี่ยงทรงพลัง ไฟ LED แสดงสถานะความร้อนสูงบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ โหมดทำความร้อนหรือระบายอากาศ

ชุดควบคุมสภาพอากาศที่

ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

Climate Controller

 ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำ 

( Hydrogen Gas Generator )

 
เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจน สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยยีอิเล็กโตรไลซิส ในการแยกน้ำ เป็นก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่งผลให้มีความปลอดภัยกว่าการใช้แก๊ส LPG หรือแก๊สอะเซทิลีน ซึ่งมีโอกาศเกิดอุบัติเหตุได้ ใช้ในงานให้ความร้อน โดยเปลวไฟที่ได้จากเครื่อง มีอุณหภูมิสูงถึง 3000 °C เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ ทอง เงิน รวมไปถึงอุตสาหกรรมเหล็กยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทันตกรรม กลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆอีกมากมาย

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน

จากอากาศ 

( Nitrogen Gas Generator )

 
ด้วยเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) ที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้น โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่นบรรจุภัณฑ์และการถนอมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และยา, โรงงานเคมี และอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะการกำจัดมอดในข้าว 
มีความปลอดภัย มากกว่าการใช้แก๊สไนโตรเจนแบบถัง ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ต้องกักตุนแก๊สเพื่อใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้า ป้องกันการเกิด ปฏิกริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย และเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหาร

KAFUTER ADHESIVE SOLUTION

     ผลิตภัณฑ์กาวมากมาย ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มงานอุตสาหกรรมใช้หรับงานสวมประเภท ท่อเกลียวหรือสกรูทุกรูปแบบ กาวจะช่วยเติมช่องว่างในเกลียว เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือน
รวมไปถึงกลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับป้องกัน,เคลือบชิ้นงาน หรือยึดตรึงชิ้นงาน เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจาก ความชื้น ความร้อน แมลง หรือการสั่นสะเทือนที่อาจทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กาวสำหรับใช้ปิดผนึกแทนการปะเก็น สามารถใช้ได้กับ รถยนต์ เครื่องจักร ในส่วนของของ ห้องวาล์ว และ ฝาครอบวาล์ว สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง,แรงยึดสูง,ไม่หดตัว และกาวสำหรับยึดติดกระจกและโลหะโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) และอีกมากมาย
.

MASTER PORTABLE HEATERS

สามารถใช้ได้กับก๊าซ LPG หรือก๊าซธรรมชาติ (รวมชุดแปลง) พัดลมแบบแรงเหวี่ยงทรงพลัง ไฟ LED แสดงสถานะความร้อนสูงบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ โหมดทำความร้อนหรือระบายอากาศ
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!